Lligament creuat anterior (LCA)


Plastia LLigament Creuat Anterior

El lligament creuat anterior (LCA) és un dels quatre principals lligaments del genoll humà. El LCA s'origina en la profunditat de la zona intercondìlea del fèmur distal i les seves fibres proximals surten en ventall al llarg de la paret medial del còndil femoral lateral. Es diferencien dues parts, la anteromedial i posterolateral, anomenades d'acord a la inserció en el platet tibial. Aquestes fibres s'inserten en l'espina anterior de la tíbia, molt a prop de la banya anterior del menisc intern.


Una lesió al lligament creuat anterior pot ser una lesió molt determinant per el correcte funcionament del genoll, especialment en atletes. El LCA és un lligament Important per l’estabilitat del genoll. La lesió del LCA pot ser deguda a una hiperextensió extrema del genoll, a més de 10º de la posició normal o bé pel contacte directe, quan el genoll rep un impacte a la part frontal de la cuixa mentrestant la cama està en posició fixa .


El LCA pot lesionar-se durant la pràctica d'esports de contacte. S'ha demostrat que les dones que participen en esports són més propenses a patir lesions del LCA que no pas els homes.


El trencament del LCA pot ser diagnosticat per el propi pacient, per el so durant l’impacte, l'inflor del genoll després d'una estona i pel dolor intens en doblegar el genoll.

 

El trencament del LCA no es pot solucionar amb la sutura directa del tendó, per lo tant el lligament ha de ser substituït per un nou tendó, d’una altra part de la cama o be  d’un donant mort. El propòsit de la reconstrucció del LCA és la de convertir al genoll intervingut en estable. Això significa que, una vegada intervingut vostè, podrà ser capaç de tornar a la pràctica de l'esport.


Imagen de seguimiento